Доделување на дипломи по германски јазик

jjgbb

Вложениот труд за изучувањето на германскиот јазик како прв странски јазик беше награден со дипломи за постигнатото ниво B1. Доделувањето беше направено од страна на координаторот на германската паралелка професорот  Г-дин Рафаел Т. Вегиел и проф. по германски јазик Кристина Клиафа во просториите на СУГС Гимназија „Јосип Броз Тито“ на 05.09.2015 год.

jjgbb