XL Школа “Млади физичари”

12322742_909498962464949_5056681060911494476_o

На 27 и 28 ноември 2015 година во просториите на Природно-математички факултет во Скопје се одржа XL Школа “Млади физичари”, каде што нашите ученици имаа презентација на тема „И Сонцето е ѕвезда“ и рачно изработено надгледно средство под менторство на професорката Виолета Василевска. Школата е од општ карактер со наслов “Физиката како наука и наставен предмет во 21 век”. На школата учествуваа ученици од I, II и III година.

12363113_909498999131612_4054511442672364459_o 12188219_909499032464942_4741196172909824988_o 12307566_906291299452382_731575066921222122_o 12309777_906290569452455_7166346199108723731_o 12310033_906290682785777_3218336460115418716_o 12314154_909499029131609_6150617635668979106_o 12322742_909498962464949_5056681060911494476_o 12339625_909499035798275_3832299595342317237_o