Потпишување договор со практикант

Marlene am JBT (3)

На ден 14.09.2018 година по иницијатива на директорката на нашата Гимназија се потпиша договор со практикантката Marlene Kolb од Германија, која ќе остане една година во нашата Гимназија и ќе биде вклучена во активностите на германските паралелки под менторство на проф. и координатор за Р.М. Rafael Wegiel и проф. Кристина Клиафа.Marlene am JBT (4) Marlene am JBT (5) Marlene am JBT (1) Marlene am JBT (2) Marlene am JBT (3)