Beyond Borders

viber image1

Презентација и завршен дел. Доделување на сертификати. Учениците се спремни да го споделат Beyond Borders со своите соученици во својата гимназија. Прекрасни моменти…ги чекаме нашите домаќини во Скопје.

viber image3 viber image4 viber image5 viber image6 viber image7 viber image8 viber image viber image1 viber image2