Доделување на ДСД 1 дипломи

3578986C-BBF1-465B-A423-433F8EC4C15E

На 16-ти Октомври, се одржа доделување на ДСД 1 дипломите на учениците од Специјалната германска паралелка, во Германската амбасада во Скопје, на која беа присутни учениците од Специјалната германска паралелка, Директорката на СУГС Јосип Броз Тито Силвана Кржовска, Координаторот од Германија за Р. Македонија, м-р Рафал Вегиел, и предметните професори Кристина Клиафа и Вера Јовчевска. На 3-11 им посакуваме уште многу успеси да нижат.

D8A234AB-997E-4AD0-9F3D-08E7B96EED53 CA831F56-E514-4F1F-9A7C-734BCA2237EA 72D8A8E1-9E32-4866-98CE-09C38D08AE1E F2D1ED6F-CC4B-449B-A81F-2539BAC8BF89 931E09FA-B504-4D15-AC01-7156B63E6951 B0FC2E6F-0CF9-445F-AAA8-F1E92A571877 0B0D1727-C612-4F9B-9710-4F4C10D64304 9F4D7DAA-C9A7-499A-946B-A97B69A5E80F 625F4973-D4D9-4CF3-9626-CB51B637218D 3578986C-BBF1-465B-A423-433F8EC4C15E 94A22109-92CB-45A2-B4B7-B1CEBAE74AEB EBA0EEC3-1735-439A-BA14-F2F985CFF8A3