47379693_581870308920372_5861008978820988928_n

Во периодот 1.12-2.12. 2018 дел од колективот на нашата Гимназија имаше обука во делот на професионалниот развој и усовршување на тема SWOT анализа и изработка на развоен план-стратешко планирање. Знаењата со кои присутните професори се здобија ќе бидат добар мотив за успешното развојно планирање на нашето училиште.

47319209_2032941920121600_8789845309376167936_n 47379693_581870308920372_5861008978820988928_n 47353389_327846704706629_6844941872725491712_n