20181207_134941

На 7 декември 2018 г. во Мултимедијалниот центар – Мала станица во Скопје беше отворена  изложбата „Дај му форма на животот“,  како дел од проектот „Уметност за сите“ под покровителство на Министерството за култура и Амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија.

 На изложбата беа претставени изработките од креативните работилници во кои беа вклучени учениците од училиштето за деца со оштетен слух и говор „Партенија Зографски“, од училиштето за слепи лица „Димитар Влахов“ и од паралелката за меѓународна матура од СУГС Гимназија „Јосип Броз Тито“ од Скопје. На отворањето беше прикажан и краткиот  филм изработен за време на работилниците.  Изложбата ќе биде отворена до 17 декември 2018 г.
20181207_134125 20181207_133404 20181207_132032 20181207_131857 20181207_131830 20181207_131446 image1 (2) image1 (1) 20181207_134941 20181207_134717 20181207_134634