Споредба на квалитетот на животот во Скопје и Катовице

IMG_6002

Во рамки на соработката со гимназијата Адам Мицкијевиќ од Катовице од Полска во нашето училиште пристигнаа  19 ученици во придружба на двајца професори. Тие беа домаќини на учениците од програмата за Меѓународна матура во ноември а сега ќе престојуваат во Скопје во текот на следните седум дена. Со нашите ученици заедно ќе го продолжат теренското истражување за Споредба на квалитетот на животот во Скопје и Катовице, а потоа податоците ќе ги обработат во вид на извештај од спроведено истражување кое ќе биде предмет на надворешно оценување во рамки на предметот  Географија.

За време на првиот ден гостите го разгледаа училиштето и се запознаа со повеќе професори и ученици и го посетија ателјето по визуелни уметности.

IMG_6004 IMG_6012 IMG_6015 IMG_6020 IMG_6021 IMG_6025 IMG_6028 20190123_161737 20190123_161742 20190123_161745 20190123_165104 20190123_165857 IMG_5988 IMG_5996 IMG_5997 IMG_5998 IMG_6002