Yosip Broz Tito Lisesi

                                                                                       ÜSKÜP

03.11.1944 yılı yukarı Vranovtse, Köprülü köyünde ASNOM heyeti lise ve öğretmen okulların açılma kararını getirdiler. 01.12.1944 yılında ilk Üsküp Lise müdürü için Vasil İloski tayin edildi. 11.12.1944 y. Öğrencilerin kayıdı yapılmasını başlanıldı. 01.02.1945 yılından liselerde eğitimin gerçekleşmesine başlanılır, Üsküp lisesinin ilk öğretmenler heyeti 30.02.1945 yılında toplantı gerçekleştirdiler. Başlangıçta çalışma şartları olmamasına rağmen bügün kaliteli eğitimin gerçekleşmesi için çağdaş ve kabarık sayıda öğrenim araçlarına sahiptir. Bu lisede, 1992 yılından başlayarak Türk dili üzerine sınıfların açılmasıyla Türk öğrencilerine  eğitimini ana dilleri üzerine görme imkanı sağlanıldı. Bügün lisemizde 200 öğrenciden fazla eğitimlerini ana dilinde görüyor. Lisede öğretim kadrosu profesyonel ve yüksek eğitime sahip kişilerle oluşmaktadır, farklı seminerlere ve çalışmalarla kendilerini yetiştirmeye devam etmektedirler. Lisemizde farklı projeler gerçekleşmektedir. Eğitim Makedonca ve Türkçe dilinde gerçekleşir, aynı zamanda ağırlıklı olarak Alman dili üzere eğitimin gerçekleştiği bir sınıf da vardır. Lisede uluslararası mezuniyet için program da faaliyeti görmektedir.

Öğretim planı, dört örgütlenmiş içerik bölümlerinden oluşmuştur:

  • Zorunlu öğretim dersler
  • Seçmeli öğretim dersler
  • Zorunlu seçmeli proğramlar
  • Proje etkinlikleri

İkinci yılda seçmeli dersler: İnformatik teknolojisi, Klasik diller, Elementer cebir ve Geometri, Konuşma ve yazma, ahlak bilimi(öğrenci bir dersi seçer)

ALANLAR- SEÇMELİ DERSLER

DOĞAL- MATEMATİK ALAN
A Kombinasyon
Üçüncü yılda şu dersler teklif edilmiştir: haftalık 3 dersle Lineer cebir ve analitik geometri, Cebir, dördüncü yılda haftalık 3 dersle program dilleri, Matematik analizi ve Fizik
B Kombinasyon
Üçüncü yılda şu dersler teklif edilmistir: haftalık 2 dersle Program dilleri, Coğrafya ve Latince, dördüncü yılda haftalık 3 dersle Fizik, Kimya ve Bioloji.

DİL  –  SANAT ALANI
A Kombinasyon
Üçüncü yılda şu dersler teklif edilmiştir: haftalık 3 dersle Üçüncü yabancı dil, Klasik dil ve Pedagoji, dördüncü yılda haftalık 3 dersle Üçüncü yabancı dil, haftalık 2 dersle ise Klasik dil,Psikoloji ve Karşılaştırma Edebiyatı.

B Kombinasyon
Üçüncü yılda şu dersler teklif edilmiştir: haftalık 2 dersle Resim sanatı, Müzik sanatı ve Pedagoji, dördüncü yılda ise haftalık 3 dersle Resim sanatı, Müzik sanatı ve Prikoloji.

TOPLUMSAL – HÜMANİST ALANI
A Kombinasyon
Üçüncü yılda şu dersler teklif edilmiştir: haftalık 2 dersle Hukuka giriş, Sosyoloji ve Latince,
dördüncü yılda ise haftada 3 dersle Ekonomi ve haftalık 2 dersle İşletme, Mantık ve Tarih

B Kombinasyon
Üçüncü yılda şu dersler teklif edilmiştir: haftalık 2 dersle Ahlak bilgisi,Pedagoji ve Sosyoloji,
dördüncü yılda haftalık 3 dersle Sosyoloji ve haftalık 2 dersle Felsefe,Tarih ve Psikoloji.

                          PROJE ETKİNLİKLER
Öğrenciler, dört yıllık eğitimleri esnasında şu alanlarda proje etkinlikleri görme mecburiyetindeler:

–  Barış, höşgörü ve savunma kültürü
–  Şehir kültürü
–   Vatandaş kültürü
–   Spor etkinlikleri
–   Müzik alanından etkinlikler
–   Resim – yaratıcılık  etkinlikleri
–  Sağlıklı yaşam kültürü
–  Doğal bilimler
–  Spor günleri

Söz ettiğimiz etkinlikler öğretim planın özel alanıdır. Yıl içerisinde toplu 70(2 kez 35 er ) dersle gerçekleşir. Öğrencilerin kişisel becerilerini  teşvik etmek  ve  gerçekleşme  sürecine katılmalarını bu etkinliklerin amacıdır.

KONKUR DÖNEMLERİ
Öğrencilerin  kayıtı için konkur, Makedonya Cumhuriyetinin Eğitim Bakanlığı tarafından ya-yımlanır.